Добре Дошли!

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени в Закона за местните избори.
Настоящият състав на Общински съвет - Казанлък е избран за мандат 2011 - 2015 година.

В раздел "История" можете да получите информация  за органите  на общинското управление от Освобождението на България до днес. 

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели "Състав"  и "Комисии";  нормативните му актове и основни данни за общинските съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел "За контакти" .


Кметът на община Казанлък, кметовете на населените места и общинските съветници ще положат клетва на 9 ноември

Първото заседание на Общински съвет – Казанлък, мандат 2015-2019 г., ще се проведе на 9 ноември 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала „Инфра“. Заседанието е насрочено със Заповед № АК-О1-ЗД-419/02.11.2015 г. на областния управител на област Стара Загора. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред – полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и избиране на председател на Общински съвет – Казанлък. Клетва ще положат Галина Стоянова, избрана за кмет втори мандат на община Казанлък, и избраните кметове на 19-те населени места в общината.