Добре Дошли!

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени в Закона за местните избори. 
Настоящият състав на Общински съвет - Казанлък е избран за мандат 2015 - 2019 година.

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели "Състав"  и "Комисии";  нормативните му актове и основни данни за общинските съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел "За контакти" .


Съобщение

В изпълнение на Решение № 772 от 28.05.2018 г. Общински съвет Казанлък създаде Временна комисия за подбор на кандидати за обществен посредник.

Срока за подаване на документи за кандидатстване за обществен посредник е до 11.06.2018 г. чрез председателя на ОбС.

Правилата по избора на обществения посредник и условията за участие са регламентирани в Правилника на Обществения посредник, който е публикуван на интернет страницата на Общински съвет - obs.kazanlak.bg.