Добре Дошли!

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени в Закона за местните избори. 

Настоящият състав на Общински съвет - Казанлък е избран за Мандат 2019 - 2023 година.

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели "Състав"  и "Комисии";  нормативните му актове и основни данни за общинските съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел "За контакти" .


Обявление
Общински съвет - Казанлък открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък за мандат 2024 – 2028 г.

 

 

 


Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода на Мандат 2019 - 2023 година