Съдържание

Добре Дошли!

повече...

Иван Колев Дочев

повече...

ОБЯВЛЕНИЕ

повече...

Проект за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, приета с Решение №956/28.052014 г. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.
повече...

ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРОДАЖБАТА НА БИВШАТА ИНФЕКЦИОЗНА БОЛНИЦА НА "ТРАКИЯ ТРЕЙД" ООД
повече...

ОС767/23.05.2012 г. - Заповед № РД-09-244/22.05.2012 г. за определяне състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
повече...

П О З И Ц И Я

на Председателския съвет при Общински съвет – Казанлък


ОТНОСНО: Избор на директор в Общински театър „Любомир Кабакчиев” – Казанлък.

повече...

Нено Христов Влайков

повече...

ОС-334/01.02.2012 г. - Отворено писмо от Мария Илчева от гр.Чепеларе, обл. Смолян, в подкрепа на Здравка Илчева избрана за кметски наместник на с. Голямо Дряново от Общински Съвет - Казанлък.
повече...

Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.07.2010 г. - 31.01.2011 г.
повече...

Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода о4.01.2010 г. - 04.07.2010 г.
повече...

ОТЧЕТ за работата на ОбС - Казанлък за периода 05.01.2009 - 04.07.2009 год.

повече...

Председателят на Общински съвет - Казанлък Васил Самарски: "Никой в тази зала не е възразявал срещу реализирането на "Интегрирания воден проект на община Казанлък"

повече...

ОТЧЕТ за работата на ОбС – Казанлък за периода 4.07. 2008 - 31.01.2009 год.

повече...

Встъпително слово на Васил Самарски - председател на Общински съвет-Казанлък, на тържественото заседание, проведено на 6 юни 2008 г.

повече...

ОТЧЕТ
ОТЧЕТ за работата на Общински съвет-Казанлък за периода 11.11.2006г.-31.05.2007г.

повече...

Слово на председателя на Общински съвет-Казанлък Васил Самарски, произнесено на първото за европейската 2007 г. заседание на законодателния орган – 25 януари 2007 г.

повече...

Отчет от председателя на Общински съвет-Казанлък Васил Самарски за работата на Общинския съвет за периода 11. 11. 2005 г. – 11. 11. 2006 г.


повече...

Приложение към Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък (приета с Решение № 158 от 03.11.2000 г. на ОбС)
повече...

За контакти

повече...