Заседания на ОбС

ПОКАНА № 11. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 10. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 9. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 8. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 7. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 6. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 5. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 4. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 3. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 2. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 1. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 71. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 70. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 69. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 68. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА No. 67 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, на 24.04.2008 г./четвъртък/ от 09.00 ч. в Зала на Общински съвет при следния проект за
повече...

ПОКАНА No. 66 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и Решение № 817/28.03.2008 г. свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, на 08.04.2008 г. /вторник/ от 12.00 ч. в Зала на Общински съвет /Инфра/, при следния проект за
повече...

ПОКАНА № 65 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и Решение № 811/17.03.2008 г. свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, на 28.03.2008 г. /петък/ от 09.00 ч. в Камерна зала на Дом на културата "Арсенал", при следния проект за
повече...

ПОКАНА № 64 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание на Общински съвет - Казанлък на 17.03.2008 г. /понеделник/ от 09.00 ч. в Камерна зала на Дом на културата "Арсенал", при следния
повече...

ПОКАНА No. 63 На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък на 23.10.2007 г. /вторник/ от 10.00 часа в Камерната зала на ДК "Арсенал" при следния


повече...