Заседания на ОбС

ПОКАНА № 58. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 57. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 19.06.2023 г. от 9:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 56. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/, по повод официалния празник на Община Казанлък – Празник на розата 2023, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 02.06.2023 г. от 13:00 часа, в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 55. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.05.2023 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 54. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и т.5, чл.138, чл.139, ал.1 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 25.05.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 53. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.04.2023 г. от 9:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 52. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 30.03.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 51. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 21.03.2023 г. от 9:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 50. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 23.02.2023 г. от 09:30 часа, в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 49. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 26.01.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 48. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 10.01.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 47. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1, предл. 4-то от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 21.12.2022 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 46. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.138, чл.139 от ТЗ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 24.11.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 45. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.138, чл.139 от ТЗ и чл.39, ал.1, предложение 3-то от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.10.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 44. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 17.10.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 43. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.09.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 42. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.07.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 41. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 40. На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от ПОДОбС - Казанлък, по повод официалния празник на Община Казанлък – Празник на розата 2022, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 03.06.2022 г. от 11:00 часа, в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 39. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 26.05.2022 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...