Заседания на ОбС

ПОКАНА № 38. На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3, т.5 и чл.139, ал.1 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 26.05.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 37. На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.139, ал.1 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 28.04.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 36. На 08.04.2022 от 12:00 часа На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 08.04.2022 г. от 12:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 35. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 31.03.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 34. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 24.02.2022 г. от 09:30 часа, в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 33. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание на Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.01.2022 г. от 09:30 ч., чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 32. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и чл.39а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам Извънредно заседание на Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 17.01.2022 г. от 12:00 ч., неприсъствено, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 31. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, предложение трето от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 20.12.2021 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 30. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.137-139 от ТЗ и чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.11.2021 г. от 09:30 ч., чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 29. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 09:30 ч., чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 28. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 27. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и чл.29а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам Извънредно заседание на Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 10.08.2021 г. от 10:00 часа, неприсъствено, чрез видеоконферентна връзка и излъчване на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 26. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.07.2021 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 25. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 24.06.2021 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр.Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 24. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.05.2021 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 23. На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 27.05.2021 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 22. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.04.2021 г. от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 21. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.03.2021 от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 20. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.02.2021 от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 19. На 09.02.2021 от 09:30 часа На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...