Заседания на ОбС

ПОКАНА № 13. На 21.10.2020 от 12:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък - с предложение за гледане при закрити врата, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 12. На 24.09.2020 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала "Инфра" в гр. Казанлък, с предложение за гледане при закрити врата, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 11. на 30.07.2020 от 09:30 часа На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 10. на 25.06.2020 от 09:30 часа На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък при следния проект ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 9. на 28.05.2020 от 09:30 часа На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3, т.5 от ТЗ и чл. 61, ал. 4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за закрито заседание по реда на чл. 69, ал. 3 от ПОДОбС Казанлък - без участие на гости, журналисти и граждани, поради епидемичната обстановка в страната, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 8. на 15.04.2020 от 09:30 часа На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за закрито заседание по реда на чл.69, ал.3 от ПОДОбС Казанлък - без участие на гости, журналисти и граждани, поради усложнена епидемична обстановка в страната, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 7. на 23.03.2020 от 09:30 часа На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за закрито заседание по реда на чл.69, ал.3 от ПОДОбС Казанлък - без участие на гости, журналисти и граждани, поради усложнена епидемична обстановка в страната, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 6. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, на 27.02.2020 от 09:30 часа, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 5. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, свиквам на заседание ОбС Казанлък, което ще се проведе на 06.02.2020 год. от 9:30 ч. при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 4. На 28.01.2020 от 09:30 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.15, ал.2 и чл.16 от Устава на фондация ”Чудомир” и чл.61, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък от 09.30 часа, а като общо събрание на фондация ”Чудомир” от 10:30 часа, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 3. На 19.12.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 2. На 28.11.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 1. На основание чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № АК-02-ЗД-28 от 31.10.2019 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет – Казанлък на 05.11.2019 г. /вторник/ от 10:00 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на Общинския съвет – Зала „Инфра“. ДНЕВЕН РЕД:
повече...

Мандат 2015 - 2019г.


ПОКАНА № 58. На 26.09.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 57. На 25.07.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от ПОДОбС свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 56. На 27.06.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет – Казанлък, в Зала „Инфра“, гр. Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 55. На 31.05.2019 от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал. 4 и ал.5 от ПОДОбС - Казанлък, по повод официалния празник на Община Казанлък – Фестивал на розата, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 54. На 28.05.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал. 1 от ПОДОбС свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 53. На 22.04.2019 от 10:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 52. На 22.04.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от ТЗ свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...