Заседания на ОбС

ПОКАНА № 50. На 28.02.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 49. На 04.02.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и в изпълнение на Решение № 944/28.01.2019 г. свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък в Зала 'Инфра', гр. Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 48. До Общинските съветници - членове на Общото събрание на фондация ”Чудомир” ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК ПОКАНА № 48 На 28.01.2019 от 11:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и по искане на 1/3 от общинските съветници – членове на общото събрание свиквам на Заседание № 48 Общински съвет – Казанлък, като Общо събрание на фондация „Чудомир” на 28.01.2019 г., от 11:30 ч. в Залата за събрания на Общински съвет – Казанлък - Зала „Инфра“ в град Казанлък, бул. „Никола Петков” № 37А, при следния ДНЕВЕН РЕД:
повече...

ПОКАНА № 47. На 28.01.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 46. На 19.12.2018 г. от 10:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 45. На 29.11.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 44. На 01.11.2018 г. от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 4 от ПОДОбС - Казанлък и Решение № 895/25.10.2018 г. на ОбС - Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 43. На 25.10.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 42. На 26.09.2018 г. от 9:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 41. На 26.07.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 40. На 28.06.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 39. На 01.06.2018 от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.4 и ал.5 от ПОДОбС - Казанлък, по повод официалния празник на Община Казанлък – Фестивал на розата, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 38. На 28.05.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 37. На 26.04.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 36. На 29.03.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 35. На 19.03.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“, чл. 61, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 34. На 22.02.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 33. На 31.01.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ПОДОбС - Казанлък и Решение № 653/24.01.2017 г. на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 32. На 24.01.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 31. На 20.12.2017 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...