Заседания на ОбС

ПОКАНА № 11. На 30.06.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 10. На 26.05.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 9. На 28.04.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 8. На 31.03.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 7. На 25.02.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 6. На 28.01.2016 от 12:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и по искане на 1/3 от общинските съветници – членове на общото събрание свиквам на Заседание № 6 Общински съвет – Казанлък, като Общо събрание на фондация „Чудомир” на 28.01.2016 г., от 13.00 ч. в Залата за събрания на Общински съвет – Казанлък - Зала „Инфра“ в град Казанлък, бул. „Никола Петков” № 37А, при следния ДНЕВЕН РЕД:
повече...

ПОКАНА № 5. На 28.01.2016 от 10:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 46/20.01.2016 г. свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък в Зала ”Инфра”, гр. Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 4. На 20.01.2016 от 12:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 3. На 16.12.2015 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 2. На 20.11.2015 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 1. На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № АК-01-ЗД-429 от 02.11.2015 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет – Казанлък на 09.11.2015 г. /понеделник/ от 9:30 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на общинския съвет – Зала „Инфра“.
повече...

Мандат 2011 - 2015г.


ПОКАНА № 70. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 69. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 68. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 67. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 66. На 05.06.2015 г. от 11:30 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.5 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на ТЪРЖЕСТВЕНО заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в гр. Казанлък, ул. ”Искра” № 4, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 65. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 64. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 63. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за ДНЕВЕН РЕД.
повече...

ПОКАНА № 62 Hа 26.03.2015 от 11:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 1 от Устава на фондация „Чудомир”, свиквам заседание на Общински съвет - Казанлък, като Общо събрание на фондация 'Чудомир', което ще се проведе в зала 'Инфра' в град Казанлък, бул. „Никола Петков” № 37А, при следния дневен ред
повече...