Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТУРИЗЪМ „КАЗАНЛЪК АРТ“ КЪМ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
повече...

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня – майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“
повече...

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ КАЗАНЛЪК
повече...

Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс "Св. Иван Рилски" гр. Казанлък.
повече...

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА” – ГР. КАЗАНЛЪК
повече...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

ПРАВИЛНИК за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Казанлък приет с Решение № 817/28.11.2013 г. на Общински съвет - Казанлък
повече...

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ към Община Казанлък
повече...

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Казанлък
повече...