Присъдено звание "Почетен гражданин"

Станьо Иванов Коев

повече...