Обнародване на оспорени актове

ОС-2053/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Теодора Дочева Георгиева с постоянен адрес: гр.Казанлък, ж.к. 'Васил Левски', бл. 32, вх. А, ап. 9 срещу Решение № 694/30.08.2013 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

ОС-1923/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Мими Николова Симеонова, чрез адв. Иван Златков против Решение № 329/24.07.2012 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-1000/10.08.2012 г. - Заповед № РД-09-367/08.08.2012 г. на Областния управител относно връщане на Решение № 303/24.07.2012 г. на Общински съвет - Казанлък за ново обсъждане, като незаконосъобразно.
повече...

ОС-952/18.07.2012 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Театър 'Любомир Кабакчиев - Казанлък, чрез Бончо Бонев - председател от Секцията на КТ 'Подкрепа' в Театър 'Любомир Кабакчиев' - Казанлък против Решение № 297/11.07.2012 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-947/17.07.2012 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Театър 'Любомир Кабакчиев - Казанлък, чрез Бончо Бонев - председател от Секцията на КТ 'Подкрепа' в Театър 'Любомир Кабакчиев' - Казанлък против т. ІІ.7 от Решение № 297/11.07.2012 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-12.06.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от НЧ 'Искра - 1860' - Казанлък, чрез пълномощник адв. Андреева против Решение № 216/22.05.2012 г. на ОбС - Казанлък
повече...

ОС-778/30.05.2012 г. - Заповед № РД-09-252/28.05.2012г., на Областния управител на Област Стара Загора, с която оспорва т.1.1 и т.1.3. от Решение № 214/10.05.2012г. на ОбС, като незаконосъобразни.
повече...

ОС-666-26.04.2012 г. - Заповед № РД-09-202/24.04.2012 г. на Областния управител на Област Стара Загора, относно ново обсъждане на 4, т.3, 6, т.2 и 7, т.2 от Решение № 166/09.04.2012г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

ОС-314/26.01.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Костадин Цонев Петков с постоянен адрес: с. Горно Изворово, общ. Казанлък, ЕГН хххххххххх, срещу Решение № 26, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 12.01.2012 г.
повече...

ОС-313/26.01.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Костадин Цонев Петков с постоянен адрес: с. Горно Изворово, общ. Казанлък, ЕГН хххххххххх, срещу Решение № 25, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 12.01.2012 г.
повече...

ОС-305/25.01.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Никола Петров Камбуров с постоянен адрес: с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, ЕГН 42х5х876х4, срещу Решение № 26, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 12.01.2012 г.
повече...

ОС-304/25.01.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Никола Петров Камбуров с постоянен адрес: с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, ЕГН 42х5х876х4, срещу Решение № 25, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 12.01.2012 г.
повече...

ОС-3168/21.01.2011 г. - Заповед № РД-09-45/19.01.2011 г. на областния управител на област Стара Загора за оспорване на Решение № 562/13.12.2010 г. на ОбС.
повече...

ОС-2345/23.06.2010 г. - Заповед № РД-09-466/21.06.2010 г. на областния управител на област Стара Загора за оспорване на Решение № 451/27.05.2010 г. на ОбС.
повече...

ОС-2211/25.05.2010 г. - Чрез Общински съвет жалба до Административен съд - Стара Загора от кмета на Община Казанлък против Решение № 424/29.04.2010 г. на ОбС - Казанлък - 1 бр. оригинал с приложение и 1 бр. оригинал без приложения.
повече...

ОС-2204/25.05.2010 г. - Чрез Общински съвет жалба до Административен съд - Стара Загора от 'Кълвача Инвестмънт' АД, представлявано от Стойчо Пенев Кълвачев - изпълнителен директор против Решение № 424/29.04.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-2146/10.05.2010 г. - Чрез ОбС - Казанлък жалба от кмета на общината против чл. 16, ал. 1, т. 19; чл. 19, т. 5; чл. 52, ал. 2; чл. 60, ал. 3; чл. 63, ал. 7; чл. 93, ал. 4 и ал. 5; чл. 93а; чл. 94, ал. ,; чл. 128; чл. 129 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-2053/1904.2010 г. Заповед № РД-09-330/14.04.2010 г. на областния управител, с която оспорва чл. 16, ал. 1, т. 19, чл. 52, чл. 60, ал. 3, чл. 93, чл. 93а, чл. 128, чл. 129, чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, приети с т. ІІІ от Решение 407/23.03.2010 г.
повече...

ОС-2038/13.04.2010 г. - Чрез ОбС - Казанлък жалба от Диян Минчев Чавдаров против Решение № 408/23.03.2010 г. и Решение № 409/23.03.2010 г. на ОбС - Казанлък до Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-2037/13.04.2010 г. - Чрез ОбС - Казанлък жалба от Инан Шефкет Бюлбюл против Решение № 408/23.03.2010 г. и Решение № 409/23.03.2010 г. на ОбС - Казанлък до Административен съд - Стара Загора.
повече...