Обнародване на оспорени актове

ОС-2341/11.10.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора - Жалба от "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък против Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2010/04.05.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Цветан Илиев Павлов срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС - Казанлък за реда на спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-1464/11.08.2017 г. - Чрез ОбС - Казанлък до Адм.съд - Ст. Загора Жалба от Васил Самарски - Председател на НЧ "Искра - 1860" - гр. Казанлък срещу Решение № 521/27.07.2017 г. на ОбС.
повече...

ОС-1286/26.05.2017 г. - Разпореждане от 19.05.2017 г., постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 244/2017 г. образувано по жалба на "Туристически Комплекс Казанлък" АД, гр. Казанлък, против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС.
повече...