Обнародване на оспорени актове

ОС-313/26.01.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Костадин Цонев Петков с постоянен адрес: с. Горно Изворово, общ. Казанлък, ЕГН хххххххххх, срещу Решение № 25, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 12.01.2012 г.
повече...

ОС-305/25.01.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Никола Петров Камбуров с постоянен адрес: с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, ЕГН 42х5х876х4, срещу Решение № 26, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 12.01.2012 г.
повече...

ОС-304/25.01.2012 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Никола Петров Камбуров с постоянен адрес: с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, ЕГН 42х5х876х4, срещу Решение № 25, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 12.01.2012 г.
повече...

ОС-3168/21.01.2011 г. - Заповед № РД-09-45/19.01.2011 г. на областния управител на област Стара Загора за оспорване на Решение № 562/13.12.2010 г. на ОбС.
повече...

ОС-2345/23.06.2010 г. - Заповед № РД-09-466/21.06.2010 г. на областния управител на област Стара Загора за оспорване на Решение № 451/27.05.2010 г. на ОбС.
повече...

ОС-2211/25.05.2010 г. - Чрез Общински съвет жалба до Административен съд - Стара Загора от кмета на Община Казанлък против Решение № 424/29.04.2010 г. на ОбС - Казанлък - 1 бр. оригинал с приложение и 1 бр. оригинал без приложения.
повече...

ОС-2204/25.05.2010 г. - Чрез Общински съвет жалба до Административен съд - Стара Загора от 'Кълвача Инвестмънт' АД, представлявано от Стойчо Пенев Кълвачев - изпълнителен директор против Решение № 424/29.04.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-2146/10.05.2010 г. - Чрез ОбС - Казанлък жалба от кмета на общината против чл. 16, ал. 1, т. 19; чл. 19, т. 5; чл. 52, ал. 2; чл. 60, ал. 3; чл. 63, ал. 7; чл. 93, ал. 4 и ал. 5; чл. 93а; чл. 94, ал. ,; чл. 128; чл. 129 и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-2053/1904.2010 г. Заповед № РД-09-330/14.04.2010 г. на областния управител, с която оспорва чл. 16, ал. 1, т. 19, чл. 52, чл. 60, ал. 3, чл. 93, чл. 93а, чл. 128, чл. 129, чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, приети с т. ІІІ от Решение 407/23.03.2010 г.
повече...

ОС-2038/13.04.2010 г. - Чрез ОбС - Казанлък жалба от Диян Минчев Чавдаров против Решение № 408/23.03.2010 г. и Решение № 409/23.03.2010 г. на ОбС - Казанлък до Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-2037/13.04.2010 г. - Чрез ОбС - Казанлък жалба от Инан Шефкет Бюлбюл против Решение № 408/23.03.2010 г. и Решение № 409/23.03.2010 г. на ОбС - Казанлък до Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-1966/24.03.2010 г. - Заповед № РД-09-254/22.03.2010 г. на областния управител на област Стара Загора, с която оспорва Решение № 391/25.02.2010 г.
повече...

ОС1933/18.03.2010 г- - Жалба от кмета на общината, чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, против Решение № 391/25.02.2010 г.
повече...

ОС-1903/12.03.2010 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък жалба от 'Кълвача Инвестмънт' АД, представлявано от изп. директор Стойчо Пенев Кълвачев, Булстат 123631634 със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, кв. 'Казанлъшки минерални бани' ул. 'Извора' № 1, против Решение № 391/25.02.2010 г., Протокол 7.
повече...

ОС-1829/24.02.2010 г. - Жалба от кмета на общината, чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, против Решение № 383/04.02.2010 г. - бюджет на община Казанлък за 2010 г.
повече...

ОС-3094/03.01.2011 г. - До Административен съд - Стара Загора жалба от Георги Иванов Пенчев против Решение № 549/13.12.2010 г., Решение № 550/13.12.2010 г., Решение № 551/13.12.2010 г. и Решение № 552/13.12.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3093/03.01.2011 г. - До Административен съд - Стара Загора жалба от Диляна Петрова Костадинова против Решение № 549/13.12.2010 г., Решение № 550/13.12.2010 г., Решение № 551/13.12.2010 г. и Решение № 552/13.12.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-3092/03.01.2011 г. - До Административен съд - Стара Загора жалба от Виолета Цекова Иванова против Решение № 549/13.12.2010 г., Решение № 550/13.12.2010 г., Решение № 551/13.12.2010 г. и Решение № 552/13.12.2010 г. на ОбС - Казанлък.
повече...