Обнародване на съдебни решения

ОС-2552/28.07.2010 г. - Решение № 214/06.07.2010 г. по адм. дело № 111/2009 г. по описа на АС - Ст. Загора, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. по адм. дело № 12246/2009 по описа на ВАС - София и влязло в законна сила на 30.06.2010 г.
повече...

ОС-2320/17.06.2010 г. - Решение № 308/13.11.2009 г. по Адм. д. № 250/2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, ведно с Решение 7642/09.06.2010 г. по Адм. д. № 457/2010 г. по описа на ВАС, в законна сила от 09.06.2010 г.
повече...

ОС-2300/14.06.2010 г. - Определение № 6493/17.05.2010 г. (ориг.) на ВАС, с което ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 26/18.02.2010 на САС по адм. дело № 282/2009.
повече...

ОС-2299/14.06.2010 г. - Решение № 6422/17.05.2010 г. на Върховния административен съд за обезсилване на Решение № 201/08.07.2009 г. на Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС -2109/28.04.2010 г. Определение № 07.04.2010 г. - Административен съд - Стара Загора.
повече...

ОС-2087/23.04.2010 г. - Решение № 285/27.10.2009 г. - Старозагорски административен съд, ведно с Решение № 4962/15.04.2010 г. - Върховен административен съд;
повече...

ОС-2110/28.04.2010 г. - Решение № 86 на Административен съд - Стара Загора;
повече...

ОС- 2066/19.04.2010 г. Решение № 11/21.10.2008 г. по КАНД № 405/2008 г. на Старозагорски административен съд, ведно със заверен препис от Определение № 3578/18.03.2010 г. по описа на ВАС.
повече...

ОС-1998/31.03.2010 г. - Определение № 47 на Старозагорския Административен съд - Стара Загора
повече...

Решение № 1362/03.02.2010 г. на Върховен административен съд
повече...

Решение № 94/09.04.2009 г. на Административен съд - Стара Загора
повече...

Решение № 395/10.12.2009 г. на Административен съд - Стара Загора
повече...

ОС-1745_2010 - Протокол по Адм. дело 563 по описа на Адм. съд - Ст. ЗАгора за 2009 г. за оставяне без раглеждане оспорването на Решение № 306/02.10.2009.г. направено от Областния управител със Заповед № 590/23.10.2009 г. и прекратяване производството по Адм. д. 563/2009 г.
повече...

Решение № 400/10.12.2009 г. на Административен съд - Стара Загора
повече...

Решение N346/13.11.2009г на Административен Съд гр.Стара Загора
повече...

ОС-2518/28.01.2014 г. - Решение №10 от 22.01.2014 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 360/2013 г. по описа на съда, с което оставя без уважение жалбата на Теодора Дочева Георгиева, против Решение № 694/30.07.2013 г. на Общински съвет - Казанлък, като неоснователна.
повече...

ОС-2517/28.01.2014 г. - Решение от 17.01.2014 г. на Административен съд - Стара Загора по Адм.дело № 51/2013 г. по описа на съда, образувано по жалба на Ваня Христова Колева, с което отменя Решение № 471/2013 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...