Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земя в с. Копринка
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земи в с. Шейново и гр. Шипка
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНКИ ИМОТ - ГАРАЖ, УЛ. ОРЕШАКА, ГР. КАЗАНЛЪК
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МИКРОЯЗОВИР “СИНЯТА РЕКА“, С. СРЕДНОГОРОВО
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ В С. ЕНИНА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ С ВРЕМЕНЕН СТАТУТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на магазин с. Горно Черковище
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения за офиси и магазини
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем на земеделски земи
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет в гр. Крън
повече...

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обекти - р.Казанлък, ул.“Чудомир“ №6
повече...

Конкурс за избор на регистриран одитор
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Енина
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАГАЗИН НА УЛ. “КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ - ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в поземлен имот с идентификатор
повече...