Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Шейново /първа дата 11.04.2022 г., втора дата 26.04.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на ученически столове на 01.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 15.04.2022 г.
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 11.03.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.03.2022 г.)
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 11.03.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.03.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 11.03.2022 г., втора дата 25.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Ръжена /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти - на 01.03.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 15.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи /първа дата 08.02.2022 г., при липса на кандидати втора дата 22.02.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Шейново /първа дата 08.02.2022 г., при липса на кандидати втора дата 22.02.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен и общински павилион на 08.02.2022 г. (при липса на кандидати втора дата на 22.02.2022 г., при същите условия)
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 08.02.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 22.02.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 20.12.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 30.12.2021 г.)
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 20.12.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 30.12.2021 г.)
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 30.11.2021 г. /Втора дата при липса на кандидати 14.12.2021 г, при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот “Рибарник“ в с. Черганово на 23.11.2021 г. /втора дата 07.12.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в м. “Старите лозя“ гр. Казанлък на 23.11.2021 г. /втора дата на 07.12.2021 г. при същите условия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на стоматологични кабинети в населени места на община Казанлък на 16.11.2021 г. /втора дата на 30.11.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на санитарен възел на КООП пазар в гр. Казанлък на 03.11.2021 г. /втора дата на 17.11.2021 г./
повече...