Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Все още няма съдържание!Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имоти
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 10.04.2024 г. /втора дата на 24.04.2024 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект - помещение за стоматологичен кабинет на 10.04.2024 г. /втора дата на 24.04.2024 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект на 10.04.2024 г. /втора дата на 24.04.2024 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 03.04.2024 г., втора дата при липса на кандидати 17.04.2024 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Шейново /първа дата 03.04.2024 г., втора дата при липса на кандидати 17.04.2024 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Енина /първа дата 03.04.2024 г., втора дата при липса на кандидати 17.04.2024 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - микроязовир “Синята река“ на 20.02.2024 г. /втора дата при същите условия - 12.03.2024 г./
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Горно Изворово и гр. Шипка /първа дата 20.02.2024 г., втора дата при липса на кандидати 12.03.2024 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен гр. Казанлък /първа дата 20.02.2023 г., втора дата при липса на кандидати 12.03.2024 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на стоматологичен кабинет в с. Розово /първа дата 20.02.2024 г., втора дата при липса на кандидати 12.03.2024 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински павилиони и общински обекти на 20.02.2024 г. /втора дата на 12.03.2024 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 31.10.2023 г. /втора дата на 14.11.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 31.10.2023 г. /втора дата на 14.11.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Казанлък /първа дата 16.10.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.10.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделска земя в землището на с. Енина /първа дата 16.10.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.10.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински поземлени имоти на 16.10.2023 г. /втора дата на 26.10.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект - апартамент на 26.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 03.10.2023 г.)
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък на 12.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински лекарски кабинет в с. Бузовград на 12.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г.)
повече...