Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове за отдаване под наем на общински обекти
повече...

Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на столове за ученическо хранене
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети
повече...

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рибарник в землището на село Копринка
повече...

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион в ОУ “ Паисий Хилендарски“
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 204 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МИКРОЯЗОВИРИ
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКАРСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: „Минерална Баня Овощник“
повече...

Търг за отдаване под наем на общински терени
повече...

Община Казанлък напомня за втора дата за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на МИКРОЯЗОВИРИ
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене “Кулата“
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на микроязовири
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти и лекарски кабинети
повече...

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и обекти
повече...

Търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети
повече...

Отдаване под наем на обшински терен - гр. Казанлък, ул. “Петрова нива“
повече...

Обява за отдаване под наем на общински обекти
повече...