Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Конкурс за избор на регистриран одитор
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Енина
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАГАЗИН НА УЛ. “КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ - ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в поземлен имот с идентификатор
повече...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ-ОБЩИНСКИ ПАВИЛИОН
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за производствена дейност с. Енина
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет с. Г. Черковище
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на магазин
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на пасища и мери
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАРКИНГ-Ж.К.“ИЗТОК“
повече...

Oбявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: „Сграда за битови услуги“
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...