Търгове и конкурси / Отдаване под наем

ОБЯВА ТЪРГ ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В АВТОСПИРКА С. ДУНАВЦИ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕВ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТ АПТЕКА ПОЛИКЛИНИКА
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин за промишлени стоки вдясно от входа на “ Халите“
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - микроязовири
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
повече...

Публичен търг - временни обекти
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 150 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“ с площ 486 кв.м
повече...

Публичен търг - временни обекти
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет село Шейново
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за търговска дейност в с. Горно Черковище
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на санитарен възел “Пазара“
повече...

ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи
повече...

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски и стоматологичен кабинето
повече...

Публичен търг-временни обекти
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“
повече...