Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък
повече...

отдаване под наем на лекарски кабинет в с. Голямо Дряново
повече...

отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обек в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на ученически стол в гр. Крън
повече...

Отдаване под наем на ученически столове в училищата на територията на община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обек в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти
повече...

Отдаване под наем на общински обект в с. Горно Изворово
повече...

Отдаване под наем на общински терени
повече...

Отдаване под наем на общински обект в с. Енина
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...