Търгове и конкурси / Отдаване под наем

отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в гр. Шипка
повече...

Отдаване под наем на лекарски кабинети в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в гр. Шипка
повече...

Отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък
повече...

отдаване под наем на лекарски кабинет в с. Голямо Дряново
повече...

отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обек в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на ученически стол в гр. Крън
повече...

Отдаване под наем на ученически столове в училищата на територията на община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обек в гр. Казанлък
повече...