Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене “Кулата“
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на микроязовири
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти и лекарски кабинети
повече...

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и обекти
повече...

Търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети
повече...

Отдаване под наем на обшински терен - гр. Казанлък, ул. “Петрова нива“
повече...

Обява за отдаване под наем на общински обекти
повече...

Обява за отдаване под наем на общински обекти
повече...

Отдаване под наем на общински обект в ос. Розово
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в с. Ясеново
повече...

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...