Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в с. Кънчево
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в с. Бузовград
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в с. Кънчево
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...