Общински план за развитие: Казанлък 2007 - 2013

Приет с Решение № 558%21.12.2006 г.