Гиньо Гочев Ганев

Удостоен с Решение №857 от 07.05.2008 г. на Общински съвет - Казанлък, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, във връзка с 80-годишния му юбилей и за приноса му за реализиране на проекта „Долината на тракийските царе” и газификацията на град Казанлък.