Гиньо Гочев Ганев

Удостоен с Решение № 857 от 07.05.2008 г. на Общински съвет - Казанлък, чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, във връзка с 80-годишния му юбилей и за приноса му за реализиране на проекта „Долината на тракийските царе” и газификацията на град Казанлък.