ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ПО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ В КАЗАНЛЪК (ОСДРВК) 2007 – 2013 г.

Приета с Решение № 92/27.11.2008 г.

 

Изтегли в Word файл