ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък


(Загл. изм. с Решение № 831/24.04.2008 г.;Решение № 138/25.02.2009 г.)

 

Приет с Решение № 12 от 23.12.2003 г., изм. с Решение № 43/17.03.2004 г.; Решение № 286/06.10.2005 г.; Решение № 360/06.03.2006 г.; Решение № 513/28.09.2006 г.; Решение № 812/28.03.2008 г.; Решение № 831/24.04.2008 г.;  Решение № 6/31.07.2008 г.; Решение № 134/30.01.2009 г.; Решение № 138/25.02.2009 г.; Решение № 153/19.05.2009 г.; Решение № 407/23.03.2010 г.; Ал. 4 на чл. 22 отм. с Решение № 7642/09.06.2010 г. на ВАС; чл. 16, ал. 1, т. 19; чл. 19, т. 5; чл. 60, ал. 3; чл. 93, ал. 5; чл. 128, ал. 2; чл. 129; чл. 130 отм. с Решение № 6561/11.05.2011 г. на ВАС, Решение № 262/28.06.2012 г., Решение № 300/24.07.2012 г., Решение № 861/24.01.2014 г.;


Изтегли документа