НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г.,
пром.  и доп. с Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г.,
Решение № 174 от 20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г.,
Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г;
Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение № 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.;
Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.;
Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 г.; Решение № 661/26.04.2007 г.;
Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.;
Решение № 813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.

 

Изтегли наредба № 26
MS Word файл 450кб.