НАРЕДБА № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък

Приета с Решение № 028 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 814/28.03.2008 г.

Изтегли НАРЕДБА № 31
MS Word файл 460kb