НАРЕДБА № 25 за Гробищните паркове на територията на Община Казанлък