Концепция за развитие и финансиране на образованието в община Казанлък
2009-2012 година

Приета с Решение № 203/28.05.2009 г.