НАРЕДБА N 17 ЗА  СТОПАНИСВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ