НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

НАРЕДБА № 22

ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

приета с Решение № 869/29.05.2008 г. на Общинския съвет - Казанлък

изтегли в MS Word файл, 199kb