НАРЕДБА №23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък