Наредба № 33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък