Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода о4.01.2010 г. - 04.07.2010 г.