Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.07.2010 г. - 31.01.2011 г.