ОС-334/01.02.2012 г. - Отворено писмо от Мария Илчева от гр.Чепеларе, обл. Смолян, в подкрепа на Здравка Илчева избрана за кметски наместник на с. Голямо Дряново от Общински Съвет - Казанлък.