Нено Христов Влайков

'

Роден на 26.03.1949г. в с. Горно Сахране, област Стара Загора
Образование -  висше, инженер по радиоелектронна техника

Месторабота - „Вегасис” ЕООД - управител

Председател на Комисията по приватизация и разпореждане с общинска собственост
Член на Комисията по здравеопазване