П О З И Ц И Я

на Председателския съвет при Общински съвет – Казанлък


ОТНОСНО:  Избор на директор в Общински театър „Любомир Кабакчиев” – Казанлък.УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 

След като обсъди създалата се ситуация около Общински театър „Любомир Кабакчиев” – Казанлък и констатира, че:

1. С Решение № 83/20.02.2012г., Общинският съвет е гласувал   424 779 лв. за възнаграждения и издръжка на театъра, което представлява 47% от бюджета в направление „Култура”,

2. За длъжността Директор на театър е проведен конкурс с участието на представител на Министерството на културата и двама независими директори на държавни театри - Сливен и Стара Загора и по критерии, определени от Министерството на културата,

3. Резултатите от проведения конкурс не са оспорени по установения законов ред,

4. Общински театър „Любомир Кабакчиев” има законноизбран директор,

5. Видно от горните действия, Общинския съвет не цели закриване на Общинския театър.

 

Председателският съвет призовава към спазване на закона от всички заинтересовани страни и заявява готовност за диалог единствено в рамките на закона и приетите решения от Общинския съвет.

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ
19.05.2012г.