ОС767/23.05.2012 г. - Заповед № РД-09-244/22.05.2012 г. за определяне състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.