СТРАТЕГИЯ ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.