ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2011- 2016 ГОДИНА