НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение № 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение № 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; .; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 272/28.06.2012 г., изм. с Решение № 722/30.07.2013 г., изм. с Решение № 809/28.11.2013 г.; изм. с Решение № 837/17.12.2013 г.;

Изтегли документа