ОС-2058/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Димитър Дамянов Станчев с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. 'Оборище' срещу Решение № 693/30.08.2013 г., на Общински съвет - Казанлък.