ОС-2327/2013 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Емануил Георгиев Станчев и още трима граждани чрез пълномощника си Цветан Илиев Павлов с постоянен адрес: гр.Казанлък, пл. Севтополис 13 срещу Решение № 780/30.10.2013 г., на Общински съвет - Казанлък, Протокол № 39. (По резолюция вх. № ОА - 61-01-591/18.11.2013 г.!)