СТАТУТ на наградата „Професор Александър Фол“ за проучване и популяризиране на Тракийското културно наследство на територията на Община Казанлък, приет с Решение № 822/28.11.2013 г. на Общински съвет - Казанлък