ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРОДАЖБАТА НА БИВШАТА ИНФЕКЦИОЗНА БОЛНИЦА НА "ТРАКИЯ ТРЕЙД" ООД