Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.11.2013 г. до 08.05.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Мандат 2011-2015.