НАРЕДБА №14 ЗА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК