ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК