ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Казанлък, обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Казанлък.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 г., но не са навършили 65г. към момента на определянето им за съдебен заседател, не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

 

Необходими документи:

 

  • Декларация за писмено съгласие /по образец/;
  • Декларация за българско гражданство и възраст /по образец/;
  • Декларация по Закона за защита на личните данни /по образец/;
  • Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава;
  • Препоръка от Председателя на съответния съд, ако кандидатът  е бил вече съдебен заседател;

 

Декларации (образец) –  изтегли от тук!

 

Кандидатите подават съответните документи в срок от 1 декември 2014 г. до 19 декември 2014 г. в Канцеларията на Общински съвет – Казанлък  (стая № 7), в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина” № 6.

За допълнителна информация: 0431 98215; 0431 98217 – Общински съвет – Казанлък.