Годишен план за действие за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2011 г. - 2016 г.