ОС-3828/13.07.2015 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Мехмед Мустафа Мустафа с постоянен адрес: гр. Крън, ул. 'Братан' № 4А, срещу Решение № 1345/13.05.2015 г. на Общински съвет - Казанлък, Протокол № 64.