ОС-3943/27.07.2015 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 121/06.08.2014 г., по Адм. дело № 104/2014 г., влязло в законна сила на 15.07.2015 г., ведно с Решение №8748/15.07.2015 г. по Адм. дело № 13614/2015 г. по описа на Върховен административен съд - София, с което оставя в сила Решение № 121/2014 г. /Наредба №26 на ОбС; Решение № 73/13.02.2012 г. на ОбС!/