ОС-3941/27.07.2015 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Богдан Койчев Загоров с постоянен адрес: гр. Казанлък, ул. 'Банянска' №1, срещу Решение № 1393/09.07.2015 г. на Общински съвет - Казанлък, Протокол №67.