ОС-3947/27.07.2015 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Недялка Асенова Иглева - Глушкова, гр. Казанлък, ул. 'Кирил и Методий' № 5, ет. 2, офис № 15 в качеството й на АДРЕСАТ, срещу Решение № 1383/09.07.2015 г. на Общински съвет - Казанлък, Протокол №67.