Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.05.2014 г. до 08.11.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.